terça-feira, 12 de janeiro de 2010

A balada de Narayama

Título Original:
Narayama-bushi kô
País:
Japão
Ano:
1983
Direção:
IMAMURA, Shohei
Elenco:
Ken Ogata - Sumiko Sakamoto - Tonpei Hidari - Aki Takejo - Shoichi Ozawa - Fujio Tokita - Sanshô Shinsui - Seiji Kurasaki - Junko Takada - Mitsuko Baisho - Taiji Tonoyama - Casey Takamine - Nenji Kobayashi - Nijiko Kiyokawa - Akio Yokoyama
Informações Adicionais:
Internet Movie Database
e-Pipoca
Onde Comprar:
Amazon
Livraria Cultura
Livraria Saraiva
Lojas Americanas
Submarino
Download:
Torrent 1
Torrent 2
Torrent 3
Rapidshare Part1 - Part2 - Part3 - Part4 - Part5 - Part6 - Part7 Password: Jivago
Rapidshare Part1 - Part2 - Part3 - Part4 - Part5 - Part6 - Part7 - Part8
Legendas

0 comentários:

Postar um comentário