terça-feira, 9 de novembro de 2010

Adrenalina máxima

Título Original:
Sonatine
País:
Japão
Ano:
1993
Direção:
KITANO, Takeshi
Elenco:
Takeshi Kitano - Aya Kokumai - Tetsu Watanabe - Masanobu Katsumura - Susumu Terajima - Ren Ohsugi - Tonbo Zushi - Ken'ichi Yajima - Eiji Minakata - Rome Kanda - Hôka Kinoshita - Kôta Mizumori - Yuuki Natsusaka - Kanji Tsuda - Kanta Yamazaki
Informações Adicionais:
Internet Movie Database
Cine Players
Onde Comprar:
Amazon
Livraria Cultura
Livraria Saraiva
Lojas Americanas
Submarino
Download:
Torrent 1
Torrent 2
Torrent 3
Torrentz Search Engine
Megaupload
Furk
Download Search Engine
Legendas
Trilha Sonora Original:
Mediafire P1 - P2

0 comentários:

Postar um comentário