segunda-feira, 28 de março de 2011

O sonho azul

Título Original:
Lan feng zheng / The blue kite
País:
China - Hong Kong
Ano:
1993
Direção:
TIAN, Zhuangzhuang
Elenco:
Tian Yi - Wenyao Zhang - Xiaoman Chen - Liping Lü - Cunxin Pu - Xuejian Li - Baochang Guo - Ping Zong - Quanzhong Chu - Xiaoying Song - Hong Zhang - Yanjin Liu - Bin Li - Zhang Lu - Donglin Guo
Informações Adicionais:
Internet Movie Database
Melhores Filmes
Onde Comprar:
Amazon
Livraria Cultura
Livraria Saraiva
Lojas Americanas
Submarino
Download:
Torrent 1
Torrent 2
Torrent 3
Torrentz Search Engine
Rapidshare
Download Search Engine
Legendas

0 comentários:

Postar um comentário